NewBizz maakt de VO Campus wegwijs in AI. Basis en gevorderden training geslaagd.

NewBizz heeft in nauwe samenwerking met de VO Campus een maatwerktraining Artificial Intelligence (AI) ontwikkeld voor haar docenten en medewerkers. In de basis training werd een ieder op hetzelfde kennisniveau gebracht aangaande AI, waarbij onder andere het ontstaan, de impact van AI en de ethische kant belicht zijn. In de gevorderden traiinning werd ChatGPT ingezet in praktijkvorm, waarnij AI specifiek een antwoord bood op de vragen en de dagelijkse werkzaamheden. Alles over prompten en script schrijven.

De VO Campus medewerkers beoordelen deze training als zeer nuttig, up-to-date, pragmatisch en heel goed.