[vc_row][vc_column][vc_column_text]NewBizz Privacy Policy. 

1. Algemeen 

NewBizz en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: “NewBizz” of “wij”) respecteren jouw privacy. 

De informatie die wij over jou verwerken (hierna: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

NewBizz is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via legal@newbizz.eu

2. De verwerking van persoonsgegevens 

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die NewBizz via onder meer het internet, waaronder websites, aanbiedt (hierna: “diensten”). 

NewBizz verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van diensten wanneer deze zich voor het eerst registreren bij NewBizz. Deze persoonsgegevens worden door NewBizz verwerkt in overeenstemming met deze privacy policy. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt in combinatie met andere gegevens over de gebruiker voor de doeleinden die hieronder in punt 6 worden genoemd. 

3. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht 

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. 

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan NewBizz verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen. 

4. Hoe verzamelen wij informatie 

NewBizz kan persoonsgegevens verzamelen doordat een gebruiker deze verstrekt. 

5. Soorten gegevens en doeleinden verwerking 

NewBizz kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres. We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

6. Doeleinden 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

– om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; 

– voor het samenstellen van gebruikersstatistieken; 

– om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. We kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen onze groepsmaatschappijen. 

7. Derden 

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering van de diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy policy worden verwerkt. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

8. Beveiliging 

We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. 

9. Links naar websites van anderen 

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. NewBizz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 

10. Cookies 

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het plaatsen van cookies vind je in onze Cookie Policy. 

11. Inzage, correctie en recht van verzet 

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via legal@newbizz.eu

12. Wijzigingen 

NewBizz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Laatste update: Juni 2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]